Regulamin

Regulamin Apartamenty Premium w Wadowicach

Niniejszy regulamin dotyczy wynajmu na czas krótkoterminowy apartamentów w Wadowicach, ul. Mickiewicza 66 G.

1. Okres rozliczeniowy wynajmu apartamentu wynosi dobę; doba trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00. Najemca jest zobowiązany poinformować o planowanej godzinie przybycia.
2. Osoba korzystająca z usług Obiektu zobowiązana jest do okazania pracownikowi przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa (dowód osobisty, paszport). W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie pracownik ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
3. Rezerwacji apartamentu dokonuje się:
a. poprzez portale pośredniczące w najmie
b. poprzez e-mail zaczek458@wp.pl
c. telefonicznie 606 459 186
d. formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej www.wadowiceapartamenty.pl
Klient otrzymuje potwierdzenie terminu rezerwacji mailowo w ciągu 24h od założenia rezerwacji, przed otrzymaniem potwierdzenia rezerwacja nie jest gwarantowana. Rezerwacja jest ważna przez 3 dni, w tym czasie należy dokonać zapłaty zadatku lub pełnej opłaty (w zależności od ustaleń i oferty). Wpłata zadatku jest ostatecznym potwierdzeniem dokonania rezerwacji.
4. Resztę pieniędzy za pobyt oraz za ewentualne inne zamówione usługi należy zapłacić przelewem przed przyjazdem. Na życzenie Najemcy zostanie wystawione pokwitowanie lub faktura.
5. Cena brutto zawiera 8% podatek VAT. W przypadku pobytu biznesowego podatek ( a razem z nim cena) zostaje powiększony do 23%. Uprzejmie prosimy w takiej sytuacji o wcześniejsze przesłanie danych do faktury.
6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres umówiony, będzie uwzględnione tylko w miarę możliwości.
7. Podczas przekazywania kluczy Gość zapoznaje się ze stanem technicznym oraz ilościowym wyposażenia apartamentu. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego i porządkowego w momencie wprowadzenia, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym zastrzeżeń.
8. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania najmu. W przypadku najemców z zagranicy nie posiadających adresu udokumentowanego dodatkowo pobierana jest kaucja wysokości 100 EURO. Kaucja stanowi zabezpieczenie ewentualnych szkód poczynionych przez najemcę.
9. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania właściciela apartamentu o wszystkich usterkach powstałych w apartamencie.
10. Liczba osób przebywająca w apartamencie nie może być wyższa niż liczba podana podczas rezerwacji.
11. Osoby odwiedzające mogą przebywać w apartamencie od godziny 7.00 do godziny 22.00; cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 6.00.
12. Organizowanie w apartamencie imprez towarzyskich bez uzgodnienia tego z właścicielem jest zabronione.
13. W przypadku chęci organizacji imprez okolicznościowych przez Gościa, stawka będzie ustalona indywidualnie (stawka uzależniona od ilości gości i rodzaju imprezy).
14. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w apartamentach urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia apartamentu.
15. Ponadto zabrania się użytkowania w apartamencie materiałów pirotechnicznych.
16. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
17. Zabrania się przebywania zwierząt w apartamencie.
18. Zgubienie kluczy skutkuje pokryciem należności z tytułu wymiany nowych zamków do drzwi w kwocie 200 zł.
19. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie ani za utratę lub uszkodzenie pojazdu pozostawionego na miejscu parkingowym. Parking bezpłatny przy apartamentach.
20. W przypadku nadmiernego zanieczyszczenia apartamentu, przekraczające normalne użytkowanie, najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów czyszczenia (ok. 200zł).
21. Wcześniejszy wyjazd Gościa z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu za niewykorzystane świadczenia.
22. Zabrania się publikowania zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, wytworzonych w apartamentach, które mogą naruszyć dobre imię właściciela.
23. Naruszenie zakazów skutkuje nałożeniem opłaty wysokości minimum 500 zł
24. Rezerwację można odwołać nie później niż 7 dni przed planowanym przyjazdem. Odwołanie rezerwacji po tym terminie skutkuje naliczeniem opłaty. Odwołanie rezerwacji przyjmowane jest w formie pisemnej – na adres e-mail: zaczek458@wp.pl. Zaliczki i zadatki oraz wszelkie wpłaty pobrane na poczet rezerwacji pokoi nie podlegają zwrotowi.
25. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: zaczek458@wp.pl. Termin rozpatrywania reklamacji do 14 dni roboczych.
26. Usługi dodatkowo płatne w czasie pobytu: dodatkowe sprzątanie, wymiana pościeli, wymiana ręczników, dostawa artykułów spożywczych, śniadanie w formie kateringu, transfer na/z lotniska (Katowice, Kraków), zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem (Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Lanckorona, Kraków), bilety do atrakcji, opiekunka do dziecka. WiFi jest darmowe na terenie całego obiektu.
27. Najemca wyraża zgodę na umieszczenie jego danych w bazie danych Właściciela. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.07.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Najemca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji. 28. Dane właściciela apartamentów:

Katarzyna Żak AL-DO
Email: zaczek458@wp.pl
www.wadowiceapartamenty.pl
tel. 606 459 186